Keresés

Névnapok -  tegnap: Pál ma: Vanda, Paula holnap: Angelika holnapután: Károly, Karola

Írásainkból

Szeretettől megragadottan

Szeretet az Isten, olvassuk a Szentírásban. Istentől megragadottan élni felemelő, csodálatos, ugyanakkor nyugtalanító és feszültségekkel teli élet. A Szeretet – saját természete szerint -, mindig oda akarja ajándékozni önmagát és akkor a legboldogabb, ha ezt meg tudja tenni. Csodálatos és felszabadító élmény volt, amikor nagyon bűnös emberként megélhettem, hogy van Valaki, aki őszintén szeret, aki előtt nem kell szerepet játszanom, nem kell kiharcolnom, hogy szeressen! Ez volt a megtérésem pillanata.

Bővebben...

Miért tarthatjuk hitelesnek a medjugorjei üzeneteket?

1981. június 24-én jelent meg először a Szűzanya Medjugorjéban a fiatal látnokoknak. Üzeneteket adott és ad át a béke, a hit, a megtérés, az ima, a böjt és a bűnbánat fontosságáról. A falu zarándokhellyé vált, ahová évente milliónyi zarándok érkezik, hogy ott imádkozzon, gyónjon, keresztutat végezzen és lelki programokon vegyen részt. Nagyon sok testi-lelki gyógyulás történik, a megtérések száma is nagyon nagy. Nézzünk most néhány szempontot, ami alapján hitelesnek tarthatjuk a medjugorjei üzeneteket:

Bővebben...

Térdig vízben

Van egy látomásos prófécia az Ószövetségben, Ezekiel könyvében, amely Jézus Krisztusban beteljesedett – pontosabban, megkezdődött a beteljesedése. Nézzük csak, hová vezet ez minket!

Bővebben...

Egy álomról

Nemrégiben felébredtem egy eléggé nyugtalanító álmomból, ami után sokat gondolkodtam ennek tartalmáról. Félelemről és segítségről, kiszolgáltatottságról és védelemről… Az álom elején még külső szemlélőként láttam egy tájat magam előtt és benne egy utat. Az úton mindenféle emberek közlekedtek gyalog, kerékpárral, autóval. Aztán azt láttam, hogy némelyiküket megtámadták és üldözni kezdték, ami engem szorongással töltött el.

Bővebben...

Mi lehetett Isten szándéka?

Jogos és fontos kérdés, hogy vajon mi lehetett Isten terve, ha hiszünk abban – márpedig én hiszek -, hogy a pápa által bevezetett új Mária-ünnep nem pusztán emberi, önkényes akaratból született, hanem Ferenc pápa és a római katolikus egyház vezetőinek e döntése mögött a Szentlélek inspirációja húzódik meg.

Bővebben...

Legkedvesebb ellenségem

Ismerem jól! Egyszer még le is festettem – nem sikerült túlságosan, de én ráismerek, igen, ő az, az én legkedvesebb ellenségem.

Bővebben...
Hirdetések
Harangszó április 8-án
2018. április 07. szombat, 12:04

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2018. április 8. Húsvét 2. vasárnapja

Az Isteni Irgalmasság Vasárnapja

"Hittél, mert láttál. Boldogok akik nem látnak, mégis hisznek".

Plébániánk hírei

 1. A hétköznapi szentmisék reggel 7 órakor kezdődnek, kivéve a csütörtöki napon, amikor reggel 6 órakor. A vasárnapi misék rendje: reggel ½ 8-kor, délelőtt 10 órakor és este 6 órakor.
 2. A mai vasárnapot II. János Pál pápa 2000-ben Szent Fausztína nővér közlései alapján az „Irgalmasság Vasárnap”-jának nyilvánította. A Vatikán 2002. június 29-én kelt dekrétuma szerint teljes búcsú nyerhető a szokásos feltételek mellett.
 3. Mivel március 25-e idén Virágvasárnapra esett, így Urunk születésének hírüladása – régies elnevezéssel: Gyümölcsoltó Boldogasszony – ünnepét április 9-én, hétfőn üli meg a Világegyház.
 4. Ne feledkezzünk meg a húsvéti szentgyónásról és szentáldozásról!
 5. A ma esti szentmise gyógyító mise lesz.
 6. Jövő vasárnap délután ½ 5-kor folytatódik a Szentségimádás Iskola előadás-sorozata.
 7. 2018. június 24. és 29. között kerül megrendezésre Törökbálinton, egyházközségünkben a keresztény Szentjánosbogár tábor. Várhatóan 80–100 10–16 éves korú gyerek érkezik az ország különböző pontjairól, számukra kérünk szállást, szerény reggelit és vacsorát. További részleteket a Harangszó belső oldalán olvashatunk!
Bővebben...
 
Harangszó március 25-én
2018. március 25. vasárnap, 16:12

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2018. március 25.Virágvasárnap

„Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.”

Plébániánk hírei, közleményei

 1. Nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerdán reggel 7 órakor kezdődik a szentmise.
 2. Nagycsütörtökön este ½ 8 órakor kezdődik a szentmise az Oltáriszentség alapításának emlékére. Utána egy órás szentségimádást tartunk.
 3. Nagypénteken délután 3 órakor keresztúti ájtatosságot tartunk a kálvárián, ha esik az eső, akkor a templomban. Utána megnyitjuk a szentsírt a templomban, ahol fél órás váltásokkal szentségimádást végzünk. A nagypéntek esti gyászszertartás 6 órakor kezdődik.
 4. Nagypénteken szigorú böjt van. 18 éves kortól 60 éves korig ezen a napon csak háromszor ehetünk és egyszer lakhatunk jól. Húst nem ehetünk. A böjt alól fel vannak mentve a súlyos betegek, a nehéz fizikai munkát végzők. A hústilalom alól azok is, akik nem a saját asztaluknál étkeznek.
 5. Nagyszombaton reggel 8 órakor nyitjuk ki a templomot, és az este ½ 9 órakor kezdődő szertartásokig fél órás váltásokkal őrizzük a szentsírt. A nagyszombati vigília szertartások ½ 9 órakor kezdődnek. Utánuk szentmise, majd feltámadási körmenet lesz. Kérjük, hogy az autókkal ne parkoljanak a templom melletti téren!
 6. A nagyszombati szertartások és feltámadási körmenet után szeretettel várunk mindenkit agapéra (szeretetlakomára) a Művelődési Házban. Egymás megvendégelésére hozzunk magunkkal húsvéti sonkát, süteményeket vagy üdítő italt. Ezeket átadhatjuk a Művelődési Házban, amikor jövünk a vigília szertartásra este 8 - ½ 9-ig.
 7. Húsvétvasárnap ünnepi miserendet tartunk. Az ünnepi szentmise 10 órakor, az esti szentmise 18 órakor kezdődik.
 8. Húsvéthétfő napján "Húsvéti udvart" rendezünk a katolikus plébánián. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit – kicsiket és nagyokat is – délután 15-18 óra között a plébániaára húsvéti együttlétre. A sokszínű programfüzérben lesz gyermekprogram, teaház a plébánián, filmvetítés a templomban, örömútja az erdőben. Süteményversenyt is rendezünk. Aki részt szeretne venni rajta, hozzon egy tálca süteményt a plébániára! Eredményhirdetés ½ 6-kor a plébánián.
 9. Április 5-én, elsőcsütörtökön délután nem lesz gyóntatás. Akik elsőpénteken szeretnének áldozni, végezzék el más időpontban a szentgyónásukat! Vasárnap reggelenként 7 - ½ 8-ig, illetve este ½ 6 - 6 óráig van a templomban gyóntatás.
 10. Ma délután ½ 5-kor folytatódik a Szentségimádás Iskola előadás-sorozata.

Szentjánosbogár Tábor

Szentjánosbogár keresztény gyermek- és ifjúsági mozgalom immár 26. éve szervez lelki, más néven „lámpafényesítő” napokat. 2018. június 24. és 29. között Törökbálint lesz az egyik tábor helyszíne a hat közül. Erre körülbelül 80–100 10–16 éves gyerek érkezik. Szállásukat házaknál szeretnénk megoldani, mint eddig minden Szentjánosbogár Lelki Napok alkalmával. A szállásadóktól a következőket kérnénk:

 • legalább két gyereket fogadjanak be;
 • az öt éjszakára biztosítsanak szállást nekik (hálózsákot és polifómot hoznak magukkal, tehát ágyra és ágyneműre nincs feltétlenül szükség);
 • az öt napon át szerény reggelit és vacsorát adjanak a gyerekeknek;
 • a gyerekek egész napos foglalkozáson vesznek részt, reggel elmennek a csoportjukhoz, és csak este 7 óra után térnek haza.

Vegyünk részt minél többen a befogadásban, idősebb és fiatalabb testvérek egyaránt! Előre is nagyon köszönjük, hogy befogadják őket! A jelentkezésről további információk a kitett plakáton találhatóak, bővebb információ: Asztalosné Hódsági Mária (06-70-535-9225) és Kolozsi Réka  (06-30-539-3259).

Bővebben...
 
Harangszó március 11-én
2018. március 10. szombat, 13:06

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2018. március 11.Nagyböjt 4. vasárnapja

„Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje azt,

hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak.

Plébániánk hírei

 1. A hétköznapi szentmisék reggel 7 órakor kezdődnek, kivéve a csütörtöki napon, amikor reggel 6 órakor. A vasárnapi misék rendje: reggel ½ 8-kor, délelőtt 10 órakor és este 6 órakor.
 2. Ma nem lesz Szentségimádás Iskola, az előadás-sorozat jövő vasárnap délután ½ 5-kor folytatódik.
 3. Hamvazószerda óta tart a nagyböjt. Ne feledkezzünk meg a húsvéti szentgyónásról, szentáldozásról. Tudjuk, hogy az Egyház parancsa értelmében egy évben egyszer, a húsvéti időben halálos bűn terhe alatt kötelező a szentgyónás és szentáldozás. A húsvéti idő hamvazószerdától Szentháromság vasárnapjáig tart. Végezzük el tehát szentgyónásunkat, szentáldozásunkat!
 4. Nagyböjt péntekjein kötelező a hústól való megtartóztatás 14 éves kortól egészen a halálig, és azt nem válthatjuk át más önmegtagadásra, imára vagy jócselekedetre, mint az év többi péntekjén.
 5. Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a Szentföld javára. Adományainkkal támogassuk a szentföldi katolikus templomok, létesítmények és intézmények fenntartását!
Bővebben...
 
Harangszó február 25-én
2018. február 24. szombat, 20:29

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2018. február 25Nagyböjt 2. vasárnapja

„Utódaid által nyer áldást a föld minden népe, mivel hallgattál a szavamra!”

Egyházközségünk hírei

 1. A hétköznapi szentmisék reggel 7 órakor kezdődnek, kivéve a csütörtöki napon, amikor reggel 6 órakor. A vasárnapi misék rendje: reggel ½ 8-kor, délelőtt 10 órakor és este 6 órakor.
 2. Szerdán, este 6 órakor keresztúti ájtatosságot tartunk a templomban.
 3. A héten első csütörtök lesz. Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!
 4. Első pénteken két szentmise lesz: reggel 7 órakor és este 7 órakor. A reggeli szentmise után keresztúti ájtatosságot tartunk.
 5. Akik szeretnék elvégezni első péntekkel kapcsolatos szentgyónásukat, azok számára csütörtökön délután 5 órától este 9 óráig a plébánián, illetve pénteken reggel ½ 7-7 óráig a templomba biztosítunk gyónási lehetőséget.
 6. Első szombaton kérjük a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását a világ békéjéért!
 7. Vasárnap délután ½ 5 órakor folytatódik a Szentségimádás Iskola a templomban.
 8. Az Egyház parancsa értelmében egy évben egyszer, a húsvéti időben halálos bűn terhe alatt kötelező a szentgyónás és szentáldozás. A húsvéti idő hamvazószerdától Szentháromság vasárnapjáig tart. Végezzük el tehát szentgyónásunkat, szentáldozásunkat!
 9. Nagyböjt péntekjein kötelező a hústól való megtartóztatás 14 éves kortól egészen a halálig, és azt nem válthatjuk át más önmegtagadásra, imára vagy jócselekedetre, mint az év többi péntekjén. Nagyböjt idején tartózkodjunk a zajos mulatságoktól.

10.Ma katolikus iskolák javára gyűjtünk. Kérjük kedves testvéreinket, hogy anyagi lehetőségeikhez mérten adományaikkal támogassák a katolikus oktatás és nevelés ügyét!

Bővebben...
 
Harangszó február 11-én
2018. február 17. szombat, 22:16

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2018. február 11. Évközi 6. vasárnap

„Akarom, tisztulj meg!”

Plébániánk hírei

 1. A hétköznapi szentmisék reggel 7 órakor kezdődnek, kivéve a csütörtöki napon, amikor reggel 6 órakor. A vasárnapi misék rendje: reggel ½ 8-kor, délelőtt 10 órakor és este 6 órakor.
 2. Szerdán, február 14-én kezdődik a nagyböjt. Ez a nap hamvazószerda. Ezen a napon 14 éves kortól a halálig nem szabad húst enni. 18 éves kortól 60 éves korig csak háromszor szabad enni, egyszer jóllakni és nem szabad húst enni. A szigorú böjt és a hústilalom alól fel vannak mentve a súlyos betegek, a nehéz fizikai munkát végzők, illetve a hústilalom alól azok, akik nem saját asztaluknál esznek.
 3. Nagyböjt péntekjein kötelező a hústilalom 14 éves kortól a halálig, és azt nem válthatjuk át más önmegtagadásra, imára vagy jócselekedetre, mint az év többi péntekjén. A pénteki hústilalom alól fel vannak mentve a súlyos betegek, a nehéz fizikai munkát végzők és azok, akik nem a saját asztaluknál étkeznek.
 4. Nagyböjt péntekjein a reggeli szentmisék után, valamint szerdánként este 6 órakor keresztúti ájtatosságot tartunk.
 5. Hamvazószerdán a szentmiséken hamvazkodhatunk. Akik nem tudnak ezen a napon szentmisén részt venni, azok a következő vasárnap hamvazkodhatnak.
 6. Nagyböjt idején tartózkodjunk a zajos mulatságoktól!
 7. Szombaton, február 17-én délután 4 órától szentségimádás lesz az Isteni Szeretet Közösség kápolnájában, mely után szentmise lesz.
 8. Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz templomainkban a katolikus iskolák javára. Adományainkkal támogassuk a katolikus nevelés ügyét!
Bővebben...
 
Harangszó január 28-án
2018. január 30. kedd, 11:10

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2018. január 28 Évközi 4. vasárnap

“…Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol...”

Egyházközségünk hírei

 1. Hétköznap a szentmisék reggel 7 órakor kezdődnek, kivéve csütörtököt, amikor reggel 6 órakor. Vasárnap ½ 8, 10 és este 6 órakor vannak szentmisék.
 2. A héten első csütörtök lesz. Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!
 3. Pénteken, február 2-án Urunk bemutatásának, vagy más elnevezéssel: Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lesz. E napon két szentmise lesz, reggel 7 órakor és este 7 órakor. Az esti ünnepi szentmisén gyertyát szentelünk, és körmenetet tartunk Krisztus a világ világossága tiszteletére. Az esti szentmisére hozzunk magunkkal gyertyát!
 4. Február 2. egyúttal első péntek is. Akik szeretnék elvégezni szentgyónásukat, azok számára csütörtök délután 5 órától este 9 óráig biztosítunk gyónási lehetőséget a plébánián, illetve péntek reggel ½ 7-től 7 óráig a templomban.
 5. Szombaton, február 3-án Szent Balázs püspök és vértanú ünnepe lesz. A szentmise után Balázs-áldást adunk, amiben a jövő vasárnap is részesülhetnek azok, akik hétköznap nem tudnak részt venni a szentmisén.
 6. Első szombaton a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását kérjük a világ békéjéért!
 7. Kérjük azoknak a jegyeseknek a jelentkezését, akik ebben az évben egyházi házasságot kívánnak kötni templomunkban. Január hónapban jelentkezzenek a szentmisék után a templomban, vagy hétköznapokon ügyeleti időben – hétfőtől péntekig 16 és 18 óra között – a plébánián!
 8. Már mos jelezzük, hogy aki a Törökbálinti Egyházközség céljaira szeretné felajánlani személyi jövedelemadója 1%-át, az megteheti, ha a Pelsőczy Ferenc Alapítvány adószámát 18724525-1-13 jelöli meg.
 9. Folyik a Szentségimádás iskola plébániánkon, amellyel készülünk a 2020-as Eucharisztikus Világkongresszusra. Az iskola a mai vasárnapon is folytatódik. A találkozások a templomban vannak vasárnaponként 16:30-17:45-ig. Minden alkalomnak két része lesz. Az elsőben megnézzük felvételről Fábry Kornél atya – a 2020-as kongresszus főtitkárának – tanítását, a második részben a tanítás által vezetett, segített csendes szentségimádásra kerül sor.
Bővebben...
 
Harangszó április 1-én
2018. március 31. szombat, 11:50

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2018. április 1. Urunk feltámadása: Húsvét

Feltámadt Krisztus! Alleluja!

Plébániánk hírei

 1. A ma esti szentmise 6 órakor kezdődik.
 2. A hétköznapi szentmisék reggel 7 órakor kezdődnek, kivéve a csütörtöki napon, amikor reggel 6 órakor. A vasárnapi misék rendje: reggel ½ 8-kor, délelőtt 10 órakor és este 6 órakor.
 3. Holnap, húsvéthétfőn ünnepi miserendet tartunk. Reggel ½ 8-kor és délelőtt 10 órakor valamint este 6 órakor lesznek szentmisék. Örömmel és hálával üljük meg ezt a szent napot is, hiszen Krisztus feltámadása a mi feltámadásunk is, ígéretének megfelelően: ha vele együtt szenvedünk, vele együtt meg is dicsőülünk!Húsvéthétfő napján "Húsvéti udvart" rendezünk a katolikus plébánián. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit – kicsiket és nagyokat is – délután 15-18 óra között a plébániaára húsvéti együttlétre. A sokszínű programfüzérben lesz gyermekprogram, teaház a plébánián, filmvetítés a templomban, örömútja az erdőben. Süteményversenyt is rendezünk. Aki részt szeretne venni rajta, hozzon egy tálca süteményt a plébániára! Eredményhirdetés ½ 6-kor a plébánián.
 4. Április 5-én, elsőcsütörtökön délután nem lesz gyóntatás. Akik elsőpénteken szeretnének áldozni, végezzék el más időpontban a szentgyónásukat! Vasárnap reggelenként 7 - ½ 8-ig, illetve este ½ 6 - 6 óráig van a templomban gyóntatás.
 5. Elsőpénteken két szentmise lesz, reggel 7 órakor és este 7 órakor.
 6. Jövő vasárnap ünnepeljük az Isteni Irgalmasság Vasárnapját. E napon teljes búcsú nyerhető a szokásos feltételek mellett.
 7. Jövő vasárnap az esti szentmise gyógyító mise lesz.
 8. Ne feledkezzünk meg a húsvéti szentgyónásról és szentáldozásról. A szentmisék előtt fél órával már van gyónási lehetőség.

Minden kedves testvérünknek áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

Bővebben...
 
Harangszó március 18-án
2018. március 17. szombat, 21:00

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2018. március 18. Nagyböjt 5. vasárnapja

„Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom.

Plébániánk hírei

 • Jövő héten hétfőn, kedden és szombaton reggel 7 órakor, szerdán, csütörtökön és pénteken este 6 órakor lesznek szentmisék. Vasárnap a szokott rendben: reggel ½ 8-kor, délelőtt 10 órakor és este 6 órakor lesznek a szentmisék.
 • Nagyböjti lelkigyakorlatunkat szerdán, csütörtökön és pénteken az este 6 órakor kezdődő szentmise keretében tartjuk. A szentbeszédeket Mészáros Péter etyeki plébános atya fogja mondani, aki a szentmisék előtt ½ 6 órától gyóntatni fog, hogy elvégezhessük húsvéti szentgyónásunkat. E három napon nem lesz reggel szentmise.
 • Pénteken, március 23-án lesz Pelsőczy Ferenc plébános atya halálának évfordulója. A szentmisét érte ajánljuk fel, majd a mise után megkoszorúzzuk a plébánia falán elhelyezett emléktábláját.
 • Szombaton, március 24-én takarítjuk a templom környékét, a plébániát és a kálváriát. Szeretettel hívjuk erre testvéreinket. A munkát délelőtt 9 órakor kezdjük. Ha tudunk, hozzunk magunkkal gereblyét, lombsöprűt, seprőt.
 • Jövő vasárnap virágvasárnap. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik barkaszenteléssel és körmenettel. Hozzunk magunkkal barkát! Kérjük testvéreinket, hogy ezen az ünnepen ne itt a templomnál parkoljanak!
 • Közeledik a nagyhét, és ezért gyűjtünk a szentsír virágaira. Kérjük testvéreink támogatását a virágok megvételéhez!
 • A mai vasárnap a Szentföld javára gyűjtünk. Adományainkkal támogassuk a kegyhelyek fenntartását!
 • Ma délután ½ 5-kor folytatódik a Szentségimádás Iskola előadás-sorozata.

2018. június 24. és 29. között kerül megrendezésre Törökbálinton, egyházközségünkben a keresztény Szentjánosbogár tábor. Várhatóan 80–100 10–16 éves korú gyerek érkezik az ország különböző pontjairól, számukra kérünk szállást, szerény reggelit és vacsorát. További részleteket a Harangszó belső oldalán olvashatunk!

Bővebben...
 
Harangszó március 4-én
2018. március 03. szombat, 17:12

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2018. március 4. Nagyböjt 3. vasárnapja

„Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége!”

Plébániánk hírei

 1. A hétköznapi szentmisék reggel 7 órakor kezdődnek, kivéve a csütörtöki napon, amikor reggel 6 órakor. A vasárnapi misék rendje: reggel ½ 8-kor, délelőtt 10 órakor és este 6 órakor.
 2. Ma délután ½ 5 órakor folytatódik a Szentségimádás Iskola a templomban. Felhívjuk a figyelmet, hogy a következő előadásra és szentségimádásra két hét múlva, március 18-án kerül sor. Jövő vasárnap tehát nem lesz Szentségimádás Iskola.
 3. Hamvazószerdán elkezdődött a nagyböjt. Ne feledkezzünk meg a húsvéti szentgyónásról, szentáldozásról. Tudjuk, hogy az Egyház parancsa értelmében egy évben egyszer, a húsvéti időben halálos bűn terhe alatt kötelező a szentgyónás és szentáldozás. A húsvéti idő hamvazószerdától Szentháromság vasárnapjáig tart. Végezzük el tehát szentgyónásunkat, szentáldozásunkat!
 4. Nagyböjt péntekjein kötelező a hústól való megtartóztatás 14 éves kortól egészen a halálig, és azt nem válthatjuk át más önmegtagadásra, imára vagy jócselekedetre, mint az év többi péntekjén.
 5. Nagyböjt idején tartózkodjunk a zajos mulatságoktól!
 6. Felhívjuk testvéreink figyelmét arra, hogy lehetőségünk van személyi jövedelemadónk 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára felajánlani. A nyilatkozaton elég az egyház technikai számát feltüntetni, ami: 0011. Azt is jelezzük, hogy aki a Törökbálinti Egyházközség céljaira szeretné felajánlani személyi jövedelemadója 1%-át, az megteheti, ha a Pelsőczy Ferenc Alapítvány adószámát 18724525-1-13 jelöli meg.
Bővebben...
 
Harangszó február 18-án
2018. február 17. szombat, 22:25

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2018. február 18. Nagyböjt 1. vasárnapja

„Térjetek meg, és higgyetek az Evangéliumban!”

Plébániánk hírei

 1. A hétköznapi szentmisék reggel 7 órakor kezdődnek, kivéve a csütörtöki napon, amikor reggel 6 órakor. A vasárnapi misék rendje: reggel ½ 8-kor, délelőtt 10 órakor és este 6 órakor.
 2. Hamvazószerdán elkezdődött a nagyböjt. Ne feledkezzünk meg a húsvéti szentgyónásról, szentáldozásról. Tudjuk, hogy az Egyház parancsa értelmében egy évben egyszer, a húsvéti időben halálos bűn terhe alatt kötelező a szentgyónás és szentáldozás. A húsvéti idő hamvazószerdától Szentháromság vasárnapjáig tart. Végezzük el tehát szentgyónásunkat, szentáldozásunkat!
 3. Nagyböjt péntekjein kötelező a hústól való megtartóztatás 14 éves kortól egészen a halálig, és azt nem válthatjuk át más önmegtagadásra, imára vagy jócselekedetre, mint az év többi péntekjén.
 4. Ma a szentmisék után a hamvazás szentelményét szolgáltatjuk ki azoknak, akik hamvazószerdán nem tudtak hamvazkodni.
 5. Nagyböjt idején tartózkodjunk a zajos mulatságoktól.
 6. Ma délután ½ 5-kor folytatódik a szentségimádás iskola a templomban.
 7. Szerdán este 6 órakor keresztúti ájtatosságot tartunk a templomban.
 8. Jövő vasárnap országos gyűjtést tartunk a katolikus iskolák javára. Lehetőségeink szerint támogassuk a katolikus oktatás és nevelés ügyét!
 9. Felhívjuk testvéreink figyelmét arra, hogy lehetőségünk van személyi jövedelemadónk 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára felajánlani. A nyilatkozaton elég az egyház technikai számát feltüntetni, ami: 0011. Azt is jelezzük, hogy aki a Törökbálinti Egyházközség céljaira szeretné felajánlani személyi jövedelemadója 1%-át, az megteheti, ha a Pelsőczy Ferenc Alapítvány adószámát 18724525-1-13 jelöli meg.
Bővebben...
 
Harangszó február 4-én
2018. február 08. csütörtök, 12:12

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2018. február 4. Évközi 5. vasárnap

„Sok beteget meggyógyított ... ”

Plébániánk hírei

 1. Hétköznap a szentmisék reggel 7 órakor kezdődnek, kivéve csütörtököt, amikor reggel 6 órakor. Vasárnap ½ 8, 10 és este 6 órakor vannak szentmisék.
 2. Ma a szentmisék után Balázs áldást adunk, kérve Szent Balázs püspök vértanút, hogy közbenjárására szabadítson meg minket Isten a torokbajtól és minden más bajtól.
 3. Jövő vasárnap van a Betegek Világnapja. Imádkozzunk a testi, lelki betegségben szenvedőkért! Jövő vasárnap a szentmisék után kiszolgáltatjuk a betegek szentségét idős vagy beteg testvéreinknek. A betegek szentségét a megszentelő kegyelem állapotában vehetjük fel, ezért szükséges szentgyónást végeznünk, szentáldozáshoz járulnunk a szentség felvétele előtt.
 4. Február 15-én, csütörtökön este 18:30-21:00 óráig Alpha Kurzus kezdődik. Helyszíne a Munkácsy Mihály Művelődési Ház. Szeretettel hívunk mindenkit, aki érdeklődik hitünk tanítása iránt.
 5. Folyik a Szentségimádás iskola plébániánkon, amellyel készülünk a 2020-as Eucharisztikus Világkongresszusra. Az iskola a mai vasárnapon is folytatódik. A találkozások a templomban vannak vasárnaponként 16:30-17:45-ig. Minden alkalomnak két része lesz. Az elsőben megnézzük felvételről Fábry Kornél atya – a 2020-as kongresszus főtitkárának – tanítását, a második részben a tanítás által vezetett, segített csendes szentségimádásra kerül sor.
 6. Felhívjuk testvéreink figyelmét arra, hogy lehetőségünk van személyi jövedelemadónk 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára felajánlani. A nyilatkozaton elég az egyház technikai számát feltüntetni, ami: 0011. Azt is jelezzük, hogy aki a Törökbálinti Egyházközség céljaira szeretné felajánlani személyi jövedelemadója 1%-át, az megteheti, ha a Pelsőczy Ferenc Alapítvány adószámát 18724525-1-13 jelöli meg.
Bővebben...
 
Harangszó január 21-én
2018. január 20. szombat, 10:51

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2018. január 21. Évközi 3. vasárnap

“Gyertek, kövessetek, és emberek halászává teszlek benneteket... ”

Egyházközségünk hírei

 1. A hétköznapi szentmisék reggel 7 órakor kezdődnek, csütörtök kivételével, amikor reggel 6 órakor van szentmise. Vasárnap reggel ½ 8-kor és 10-kor valamint este 6 órakor vannak szentmisék
 2. Kérjük azokat a jegyeseket, akik 2018-ban templomunkban kívánnak házasságot kötni, hogy január hónapban jelentkezzenek a szentmisék után a sekrestyében, vagy hétköznapokon ügyeleti időben – hétfőtől péntekig 16-18 óra között – a plébánián! Egyúttal kérjük testvéreiket, hogy akik tudnak ilyen jegyesekről, hívják fel a figyelmüket a jelentkezésre!
 3. Az elmúlt vasárnapon megkezdődött a Szentségimádás iskola plébániánkon, amellyel készülünk a 2020-as Eucharisztikus Világkongresszusra. Az iskola a mai vasárnapon is folytatódik. A találkozások a templomban vannak vasárnaponként 16:30-17:45-ig. Minden alkalomnak két része lesz. Az elsőben megnézzük felvételről Fábry Kornél atya – a 2020-as kongresszus főtitkárának – tanítását, a második részben a tanítás által vezetett, segített csendes szentségimádásra kerül sor.
 4. A ma kezdődő ökumenikus imahét keretében január 25-én csütörtökön, este 6 órakor közösen imádkozunk templomunkban, hogy megvalósuljon Jézus szándéka: egy akol legyen és egy pásztor!
 5. Kérjük azoknak a jegyeseknek a jelentkezését, akik ebben az évben egyházi házasságot kívánnak kötni templomunkban. Január hónapban jelentkezzenek a szentmisék után a templomban, vagy hétköznapokon ügyeleti időben – hétfőtől péntekig 16 és 18 óra között – a plébánián!
Bővebben...
 

Szentmisék rendje templomunkban:

cím: Pelsőczy Ferenc u. (Művelődési Házzal szemben)

hétköznap szentmise: reggel 7:00, csütörtök reggel 6:00

vasárnap: 7:30, 10:00; 18 órakor

gyóntatás: vasárnap: 7-7:30; 17:30-18

 Minden hónap első vasárnapján 16:45-től 17:45-ig elmélkedős -énekes, és minden pénteken 16 -20 óráig csendes szentségimádást tartunk!

oltáriszentség

A szentmiséről

itt olvashat:katt ide

Elérhetőségek

Plébánia
Címünk:
Munkácsy M. u. 78.
Telefon: 23/336-005
Irodai fogadóórák:
minden hétköznap 16-18 óra között

1%

Kérjük testvéreinket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák egyházunkat.

A Katolikus Egyház technikai száma: 0011.

A Szeretet Földje Közhasznú Alapítványadószám: 18684319-1-13

PELSŐCZY FERENC ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18724525-1-13
Budapest Bank 10101391-
63318300-01003008

Karitász

ügyelet, ruhaosztás páros hét szombat 9-11 óráig a plébánia épületében.

Karitász Pont - 2013. December 19-től egyházközségünk Karitász Csoportja működteti a törökbálinti Auchan áruházban lévő KARITÁSZ PONT-ot, ahol örömmel fogadjuk a tartós élelmiszer adományokat. Nyitva tartás: csütörtökön és pénteken 14-18 óráig, szombaton és vasárnap 10-18 óráig. Ruhák átvétele és osztása továbbra is a plébánia épületében történik!

Pelsőczy Ferenc

Dr. PELSŐCZY FERENC
c. prépost, plébános
(1916-1995)

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com