Keresés

Névnapok -  tegnap: Nándor ma: Vendel holnap: Orsolya holnapután: Előd

BejelentkezésTemplomunkról

Itt olvashat

Kápolnák

története

Keresztek és szobrok Törökbálinton

Itt olvashat róla

Kálvária

története

Naptár

látogatók

Oldalainkat 370 vendég böngészi
Harangszó december 25-én PDF Nyomtatás E-mail
2017. december 23. szombat, 21:07

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2017. december 25. Urunk születése: Karácsony

Dicsőség a magasságban Istennek,

és a földön békesség a jóakaratú embereknek!

Az Egyházközség hírei

  1. Karácsony másnapján Szent István, első vértanú ünnepén is vasárnapi/ünnepi miserendet tartunk, tehát reggel ½ 8-kor, délelőtt 10-kor és este 6 órakor lesznek szentmisék.
  2. Karácsony alkalmával ne feledkezzünk meg arról, hogy megtisztítsuk szívünket bűneinktől! Végezzük el karácsonyi szentgyónásunkat, szentáldozásunkat!
  3. A hétköznapi szentmisék reggel 7 órakor kezdődnek.
  4. December 28-án, vasárnap a Szent Családot ünnepeljük.

betlehem

Olvasmány Izajás próféta könyvéből

(Iz 62, 11-12)

Vonuljatok ki, vonuljatok ki a kapukon! Tegyétek népemnek járhatóvá az utat, egyengessétek el az ösvényt, szedjétek fel róla a követ! Emeljetek zászlót a népeknek! Az Úr hirdeti ezt a föld határáig: "Mondjátok meg Sion leányának: Nézd eljön Szabadítód, mögötte diadalának jutalma, előtte meg győzelmi jelvénye. Szent népnek hívják majd őket, az Úr megváltottjainak. Téged meg keresett városnak neveznek, nem elhagyottnak.

Szentlecke Szent Pál apostolnak Tituszhoz írt leveléből

(Tit 3, 4-7)

Amikor azonban üdvözítő Istenünk kinyilvánította jóságát és emberszeretetét, megmentett minket. Nem azért, mert igazak voltak tetteink, hanem irgalmasságból s a Szentlélekben való újjászületés és megújulás fürdőjében, akit Üdvözítőnk, Jézus Krisztus által bőven árasztott ránk, hogy kegyelmével megigazuljunk, s az örök élet reménybeli örököseivé váljunk.

Evangélium Szent Lukács könyvéből

(Lk 2, 15-20)

Mihelyt az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: "Menjünk el Betlehembe, hadd lássuk, ami történt, amit az Úr tudtunkra adott". Gyorsan útra keltek és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket. Azután, hogy látták őket, azt is elbeszélték, amit nekik a gyermek felől mondtak. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok beszédén. Mária pedig mind emlékezetébe véste szavaikat és szívében gyakran elgondolkozott rajtuk. A pásztorok hazatértek, dicsőítették és magasztalták az Istent mindenért, amit csak hallottak és láttak, úgy ahogy tudtul adták nekik.

Nem kaptak helyet

Ezen az éjszakán öröm hangzik mindenfelől. Énekelnek a gyerekek és felnőttek. Az otthonokban csillognak a karácsonyfák, a díszek, a csillagszórók és a gyertyák. A szeretet lángjában izzanak a szemek. Fényárban úsznak a templomok és zúgnak az ünnepi harangok. Ma átöleli egymást szülő és gyermek, férj és feleség, ellenség és jó barát, kezet ráz a hívő és a hitetlen, éjféli misére siet a közömbös, hogy Istenatyánk családi közösségében velünk együtt hódoljon a Csodálatos Tanácsadó, az Erős Isten, az Örök Atya és a Béke Fejedelme jászoltrónusa előtt (Iz 9, 5).

Éjszaka történik

Nem különös, hogy keresztény hitünk legnagyobb igazságait többször éjszakának idején, a sötétség fátyla alatt ünnepeljük? Ezt tesszük a mai éjféli szentmisében is. Megemlékezünk keresztény hitünk egyik legalapvetőbb hitigazságáról: Isten úgy szerette a világot, hogy a Názáreti Jézus személyében emberré lett és megosztotta velünk isteni életét. Nagycsütörtökön este ugyancsak homályban jövünk össze. Ekkor emlékezünk meg az Oltáriszentség alapításáról és az Eucharisztiában közöttünk lakó feltámadt Krisztusról. Nagypénteken a késő délutáni órákban ünnepeljük Üdvözítőnk kereszthalálának titkát. A szent írók megváltásunk ezen mozzanatát olyan megrendítő eseménynek tartották, hogy azt beszámolóikban az éj sejtelmes homályába burkolták. Lukács tudósítása szerint Jézus Krisztus kereszthalálának idején sötétség támadt az egész földön és a nap elsötétedett. Jézus föltámadása ugyancsak éjjel történt. A nagyszombati feltámadási szertartás csak az est beálltától a reggelt jelző első napsugár beköszöntéséig kezdhető.

Úgy látszik, hogy az Isten csendes formában közeledik teremtménye felé. Az ember nem szemlélheti Istenét megfelelő fényben, csak árnyékosan és tapogatódzva a sötétben, a derengő félhomályban.

Karácsony titkát is csak homályosan ismerjük: Isten emberi testet vett magára és Jézus Krisztus személyében közöttünk élt. De hogy ez valójában hogyan történt, ezt csak az istenkereső tudósok sejtik a historizáló, örök igazságokat történelmi eseményekre bontó bibliai tanúvallomásokból.

Befogadjuk-e az Érkezőt?

sztcsalád

Az Úr érkezése csendben és homályban történt, éjszakának idején. Erről tanúskodik a mai szentmise evangéliuma. Isten érkezését nem jelezte fényesen kivilágított pályaudvar, sem fényárban úszó repülőtér. Eljövetelekor nem tolongtak körülötte a szenzációéhes újságírók, sem a rádió- vagy tv-riporterek. Isten feltűnés nélkül érkezett Betlehembe. A nyüzsgő tömeg a betlehemi forgalomban tudomást sem szerzett róla. Csak az egyszerű emberek vették észre a halkan érkező jövevényben a várva-várt Fennvalót. Sötétedéskor érkezett Betlehembe. Ismeretlenül és feltűnés nélkül. Ki ismerhette fel? „A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be” (Jn 1, 10-11).

Jézust egykor nem fogadták be Betlehemben és azóta sem fogadják be sokfelé. Ma lefoglalnak a karácsonyi előkészületek. A nagy ajándékozási közepette észre sem vesszük Isten legnagyobb ajándékát, Jézus Krisztust és az isteni élet felmérhetetlen kincseit. Több, mint 2000 év óta fenyeget a veszély, hogy kényelmesen bezárkózunk andalító világunkba és észre sem vesszük, amikor az Úr elhalad közöttünk. Utcáinkon jár, de nem ismerjük! Csodálkozhatunk, ha többen vallják és cselekedeteikkel tanúsítják, hogy nincs Isten és semmiféle számonkérő Hatalom? Sokan nem tapasztalták még meg Isten irgalmát, jóságát és szeretetét. Nem találkoztak vele. Hogyan is láthatnák meg életük értelmét? Minek is hinnének a jövőben?

Isten éjjel jár és ez azt jelenti, hogy könnyen átalusszuk érkezését. Egykor a júdeai pusztában csak kevesen ébredtek fel halálos álmukból. Aludtak, amikor kihirdették: „Ma megszületett Megváltótok, Krisztus, az Úr” (Lk 2, 11).

Felismerni … nem csak bajban

Isten Fia ma utcáinkon és tereinken jár. Közöttünk. De éppúgy húzódozunk Tőle, mint egykor a betlehemiek a szálláskereső Isten előtt. Nem bízunk meg benne, és félünk tőle. Isten ezen az éjszakán újra szívünk kapuja elé áll, kopogtat és bebocsátásért esdekel. Szállást keres. Vajon félünk őt befogadni? Megváltónkat és Istenünket? Jelenléte szívünkben vajon nem alakíthatná át életünk néhány sötét zugát, emberi tehetetlenségünket és árvaságunkat? Nem fordíthatná jobbra sorsunkat? Isten éjszaka jár, de mégis

„Látja, aki árva, aki elhagyott,

Börtönében látja a szegény rabot,

S ha a fáradt ember kínban elmerül,

Azt susogja néki: Nem vagy egyedül!”

Karácsony azt jelenti, hogy Isten a mi csodálatos Tanácsadónk és Erősségünk, biztos jövőnk és menedékünk, akire mindig ráhagyatkozhatunk. Ráhagyatkozhatunk a gazdasági nehézségekben és kilátástalanságban, a bajban és a vészben. Mit érnek ragyogó gazdasági terveink, a mélyenszántó reformok és intézkedések, ha nem vagyunk képesek befogadni Istent és nem tárjuk ki előtte szívünk kapuját? Izajás arra figyelmeztet, hogy csak Istennel fordulhat jobbra sorsunk: „Csak az Úrban van üdvösség és erő”.

Isten Betlehemi Csillaga száműzte az éj sötétjét, új kezdetet, új fellendülést hozott. Tervei szerint van jövő. Nem jó úton haladunk, ha terveink ellenkeznek az Övével vagy keresztezik azt. Ő nem támogatja címekre, hatalomra, pénzre éhes kóros szenvedélyeinket, a kizsákmányolást, a korrupciót és az intrikát. Tervében a szeretet civilizációjának kiépítése és az emberséges magatartás szerepel. Isten a mai éjszakán is körüljár a világ forgatagában. Kopogtat és szállást keres az emberi szívekben. Aki szemfüles, felismeri Őt, befogadja, meghallja és meghallgatja szavát. Gyöngédségünk és jószívűségünk embertársaink iránt azt tanúsítja majd, hogy a betlehemi Gyermekben felismertük Isten Fiát és befogadtuk Őt.

Minden kedves olvasónak szeretettel kívánok

áldott, kegyelmekben gazdag karácsonyt és boldog, békés új esztendőt:

Turai István

 

Szentmisék rendje templomunkban:

cím: Pelsőczy Ferenc u. (Művelődési Házzal szemben)

hétköznap szentmise: reggel 7:00, csütörtök reggel 6:00

vasárnap: 7:30, 10:00; 18 órakor

gyóntatás: vasárnap: 7-7:30; 17:30-18

 Minden hónap első vasárnapján 16:45-től 17:45-ig elmélkedős -énekes, és minden pénteken 16 -20 óráig csendes szentségimádást tartunk!

oltáriszentség

A szentmiséről

itt olvashat:katt ide

Elérhetőségek

Plébánia
Címünk:
Munkácsy M. u. 78.
Telefon: 23/336-005
Irodai fogadóórák:
minden hétköznap 16-18 óra között

1%

Kérjük testvéreinket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák egyházunkat.

A Katolikus Egyház technikai száma: 0011.

A Szeretet Földje Közhasznú Alapítványadószám: 18684319-1-13

PELSŐCZY FERENC ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18724525-1-13
Budapest Bank 10101391-
63318300-01003008

Pelsőczy Ferenc

Dr. PELSŐCZY FERENC
c. prépost, plébános
(1916-1995)

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com