Keresés

Névnapok -  tegnap: Nándor ma: Vendel holnap: Orsolya holnapután: Előd

BejelentkezésTemplomunkról

Itt olvashat

Kápolnák

története

Keresztek és szobrok Törökbálinton

Itt olvashat róla

Kálvária

története

Naptár

látogatók

Oldalainkat 318 vendég böngészi
Harangszó január 21-én PDF Nyomtatás E-mail
2018. január 20. szombat, 10:51

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2018. január 21. Évközi 3. vasárnap

“Gyertek, kövessetek, és emberek halászává teszlek benneteket... ”

Egyházközségünk hírei

  1. A hétköznapi szentmisék reggel 7 órakor kezdődnek, csütörtök kivételével, amikor reggel 6 órakor van szentmise. Vasárnap reggel ½ 8-kor és 10-kor valamint este 6 órakor vannak szentmisék
  2. Kérjük azokat a jegyeseket, akik 2018-ban templomunkban kívánnak házasságot kötni, hogy január hónapban jelentkezzenek a szentmisék után a sekrestyében, vagy hétköznapokon ügyeleti időben – hétfőtől péntekig 16-18 óra között – a plébánián! Egyúttal kérjük testvéreiket, hogy akik tudnak ilyen jegyesekről, hívják fel a figyelmüket a jelentkezésre!
  3. Az elmúlt vasárnapon megkezdődött a Szentségimádás iskola plébániánkon, amellyel készülünk a 2020-as Eucharisztikus Világkongresszusra. Az iskola a mai vasárnapon is folytatódik. A találkozások a templomban vannak vasárnaponként 16:30-17:45-ig. Minden alkalomnak két része lesz. Az elsőben megnézzük felvételről Fábry Kornél atya – a 2020-as kongresszus főtitkárának – tanítását, a második részben a tanítás által vezetett, segített csendes szentségimádásra kerül sor.
  4. A ma kezdődő ökumenikus imahét keretében január 25-én csütörtökön, este 6 órakor közösen imádkozunk templomunkban, hogy megvalósuljon Jézus szándéka: egy akol legyen és egy pásztor!
  5. Kérjük azoknak a jegyeseknek a jelentkezését, akik ebben az évben egyházi házasságot kívánnak kötni templomunkban. Január hónapban jelentkezzenek a szentmisék után a templomban, vagy hétköznapokon ügyeleti időben – hétfőtől péntekig 16 és 18 óra között – a plébánián!

 bárka

 

Olvasmány Jónás próféta könyvéből

(Jón 3,1-5.10)

Az Úr másodszor is szólt Jónáshoz: “Kelj fel, menj el Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd azt, amit majd mondok neked!”

Jónás fölkelt és elment Ninivébe az Úr parancsa szerint. Ninive nagy város volt, három napba telt, míg az ember végigment rajta. Jónás bement a városba, egynapi járásnyira, és hirdetni kezdte: “Még negyven nap, és Ninive elpusztul!” Ninive lakói hittek az Istennek. Böjtöt hirdettek, nagyok és kicsik egyaránt zsákruhát öltöttek. Amikor Isten látta, hogy letérnek gonosz útjaikról, megbánta a rosszat, amivel fenyegette őket, és nem tette meg.

Szentlecke Szent Pálnak

a korinthusi hívekhez írott első leveléből

(1Kor 7,29-31)

Azt mondom tehát, testvérek: Az idő rövid, azért akinek van felesége, éljen úgy, mintha nem volna, aki sír, mintha nem sírna, aki örül, mintha nem örülne, aki vásárol, mintha meg sem tartaná, s aki felhasználja a világ dolgait, mintha nem élne velük, mert ez a világ elmúlik.

Evangélium Szent Márk könyvéből

(Mk 1,14-20)

János elfogatása után Jézus Galileába ment, s ott hirdette az Isten evangéliumát és mondta: “Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.” Amikor Jézus a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András - halászok lévén - épp hálót vetnek a vízbe. Jézus ezt mondta nekik: “Gyertek, kövessetek, és emberek halászává teszlek benneteket.” Rögtön otthagyták hálójukat és követték.

Alig ment valamivel tovább, megpillantotta Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint a hálót szedték rendbe a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat Zebedeust, halászlegényeivel a bárkában, és a nyomába szegődtek.

Emberhalászok

Szép és elgondolkodtató evangéliumi rész szól ma arról, hogyan választotta ki Jézus követőit, s igen tanulságos az is, hogy kiket. Márk evangéliuma szerint Jézus egyik legelső dolga az, hogy munkatársakat toborozzon maga köré: olyanokat, akik nemcsak az igehirdetésben lesznek segítségére, hanem megosztják vele életét, eltanulják tőle élet- és gondolkodásmódját.

A kiválasztás

Jézus járt, kelt az emberek között, nem érdemeiket, nem társadalmi előjogaikat tekintetbe véve esett a választása azokra, akik tanítványai lettek. Milyen érdekes, ahogy Zebedeus fiaihoz fordul! Nem tudjuk, éppen nekiláttak-e a halfogásnak, vagy napi kenyérkereső foglalatosságukat bevégezve tisztogatták hálóikat, foltozgatták, szárítgatták-e. Mindenesetre: ez családi tevékenység volt, s a mai ember talán döbbenettel hallja, hogy a Mester szólítására a fiai otthagyták apjukat. Mi lesz a magányos apával? – kérdi a hétköznapok szokásrendjére figyelő ember. Csakhogy Jézusnak épp az volt a célja, hogy a lényegre figyelmeztesse követőit, arra, hogy aki rászánja magát s mögéje sorakozik föl, annak egész gondolkodását át kell rendeznie azonosulnia kell az Ő értékrendjével.

Nem kevésbé tanulságos, hogy követőit a szegények közül választotta. Nem tüntette el nyomorúságukat, nem ígért nekik hatalmat, gazdagságot, jólétet. Nem "bizonyított" előre. Épp ellenkezőleg: üldöztetést, kigúnyolást, értetlenséget jósolt nekik. Mégis elindultak a nyomában, mert megvilágosította számukra létük igazi értelmét és küldetésük, meghívattatásuk leglényegét.

A hétköznapok hajótöröttei

Jézus azért jött, hogy az embereknek életük legyen. Azoknak is, akik "hajótörést szenvedtek", akik most "belefulladnak a gondokba", akik "elsüllyednek" a fájdalomban, akiket "elsodort" az élet, akik csak "együtt úsznak az árral", akik képtelenek felkapaszkodni a mélységekből. Ha csak kicsit is elgondolkodunk a mai evangéliumi részleten, akkor kiderül, hogy azt a bizonyos hívást, amelynek eredménye életszemléletünk és életvitelünk gyökeres átalakulása, csak akkor hallhatjuk meg, ha eleve függetlenedünk attól az elképzelésünktől, hogy a hétköznapok küzdelmeinél nincsen fontosabb. De bizony van! Mert aki túlságosan belefelejtkezik a hétköznapokba, s a szerzés kényszere elveszi minden erejét, az valóban képtelen megtervezni életét, s távlatosan gondolkodni is elfelejt. Életünk akkor nyeri el a helyes távlatait, ha Krisztus mögé lépve követjük. Nem előtte megyünk, s nem mi akarjuk elmondani, mit is mond ő. Az emberek egy része szereti saját szája íze szerint értelmezni Jézus tanítását. Ez kényelmes, ezt igen. Az lemondást és alázatot kívánna, azt nem. Nem véletlenül figyelmeztet az evangélista: a meghívottak azonnal és fenntartás nélkül eredtek utána.

Jézus a kor és a környék egyszerű embereiből halászokat választ ki. Megbízást s egyben felhatalmazást ad nekik: "Én emberek halászaivá teszlek titeket." Ha a halat kifogják a vízből, elpusztul, mert életelemétől fosztják meg. A Jézus által kiválasztott emberhalászok megmentik az ember életét a megfulladástól, az elsüllyedéstől, a nyomorúságtól és a haláltól. Az Örömhír bennük ölt először testet, s általuk terjed tovább, már Jézus életében, főleg azonban föltámadása után.

Szent Pál apostol megtérése

(Január 25.)

Saul a damaszkuszi úton a feltámadott, élő Krisztussal találkozott, és ez új irányt adott életének. Addig is az Isten akaratát kereste, de tévúton, az erőszak és a gyűlölet útján. Megtérése abban állt, hogy belátta: az Istenhez vezető út maga Jézus Krisztus. Benne talált rá élete hivatására. „Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek!” – írta le ezután. Így lett a keresztények üldözőjéből a nemzetek apostola. Saulból pedig Szent Pál. Nemcsak példájával tanított, hanem kifejezett igehirdetésével is, így mindnyájunknak példát ad a folyamatos megtérésre, a szeretetből táplálkozó példamutató életérzésre és a bátor, nyílt igehirdetésre. Szent Pállal együtt bátran hirdetjük: „A szeretet nem szűnik meg sohasem!”

A hét napjainak üzenetei:

Január 22.

Hétfő

2Sám 5,1-7.10

Mk 3,22-30

 

Köznap

Január 23.

Kedd

2Sám 6,12b-15.17-19

Mk 3,31-35

 

Köznap

Január 24.

Szerda

2Sám 7,4-17

Mk 4,1-20

 

Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító

Január 25.

Csütörtök

ApCsel 9,1-22

Mk 16,15-18

 

Szent Pál apostol megtérése

Január 26.

Péntek

2Tim 1,1-8

Lk 10,1-9

 

Szent Timóteus és Szent Títusz püspökök

Január 27.

Szombat

2Sám 12,1-7a.10-17

Mk 4,35-40

 

Szűz Mária szombatja

A Törökbálinti Harangszót szerkeszti: Turai István.

Plébániánk internet honlapjának címe: www.tbkat.hu

Plébániánk ügyeleti ideje: hétfőtől péntekig délután 16-18 óráig.

 

Szentmisék rendje templomunkban:

cím: Pelsőczy Ferenc u. (Művelődési Házzal szemben)

hétköznap szentmise: reggel 7:00, csütörtök reggel 6:00

vasárnap: 7:30, 10:00; 18 órakor

gyóntatás: vasárnap: 7-7:30; 17:30-18

 Minden hónap első vasárnapján 16:45-től 17:45-ig elmélkedős -énekes, és minden pénteken 16 -20 óráig csendes szentségimádást tartunk!

oltáriszentség

A szentmiséről

itt olvashat:katt ide

Elérhetőségek

Plébánia
Címünk:
Munkácsy M. u. 78.
Telefon: 23/336-005
Irodai fogadóórák:
minden hétköznap 16-18 óra között

1%

Kérjük testvéreinket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák egyházunkat.

A Katolikus Egyház technikai száma: 0011.

A Szeretet Földje Közhasznú Alapítványadószám: 18684319-1-13

PELSŐCZY FERENC ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18724525-1-13
Budapest Bank 10101391-
63318300-01003008

Pelsőczy Ferenc

Dr. PELSŐCZY FERENC
c. prépost, plébános
(1916-1995)

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com