Keresés

Névnapok -  tegnap: Nándor ma: Vendel holnap: Orsolya holnapután: Előd

BejelentkezésTemplomunkról

Itt olvashat

Kápolnák

története

Keresztek és szobrok Törökbálinton

Itt olvashat róla

Kálvária

története

Naptár

látogatók

Oldalainkat 391 vendég böngészi
Harangszó február 18-án PDF Nyomtatás E-mail
2018. február 17. szombat, 22:25

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2018. február 18. Nagyböjt 1. vasárnapja

„Térjetek meg, és higgyetek az Evangéliumban!”

Plébániánk hírei

  1. A hétköznapi szentmisék reggel 7 órakor kezdődnek, kivéve a csütörtöki napon, amikor reggel 6 órakor. A vasárnapi misék rendje: reggel ½ 8-kor, délelőtt 10 órakor és este 6 órakor.
  2. Hamvazószerdán elkezdődött a nagyböjt. Ne feledkezzünk meg a húsvéti szentgyónásról, szentáldozásról. Tudjuk, hogy az Egyház parancsa értelmében egy évben egyszer, a húsvéti időben halálos bűn terhe alatt kötelező a szentgyónás és szentáldozás. A húsvéti idő hamvazószerdától Szentháromság vasárnapjáig tart. Végezzük el tehát szentgyónásunkat, szentáldozásunkat!
  3. Nagyböjt péntekjein kötelező a hústól való megtartóztatás 14 éves kortól egészen a halálig, és azt nem válthatjuk át más önmegtagadásra, imára vagy jócselekedetre, mint az év többi péntekjén.
  4. Ma a szentmisék után a hamvazás szentelményét szolgáltatjuk ki azoknak, akik hamvazószerdán nem tudtak hamvazkodni.
  5. Nagyböjt idején tartózkodjunk a zajos mulatságoktól.
  6. Ma délután ½ 5-kor folytatódik a szentségimádás iskola a templomban.
  7. Szerdán este 6 órakor keresztúti ájtatosságot tartunk a templomban.
  8. Jövő vasárnap országos gyűjtést tartunk a katolikus iskolák javára. Lehetőségeink szerint támogassuk a katolikus oktatás és nevelés ügyét!
  9. Felhívjuk testvéreink figyelmét arra, hogy lehetőségünk van személyi jövedelemadónk 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára felajánlani. A nyilatkozaton elég az egyház technikai számát feltüntetni, ami: 0011. Azt is jelezzük, hogy aki a Törökbálinti Egyházközség céljaira szeretné felajánlani személyi jövedelemadója 1%-át, az megteheti, ha a Pelsőczy Ferenc Alapítvány adószámát 18724525-1-13 jelöli meg.

 
pusztában

Olvasmány a Teremtés könyvéből

(Ter 9, 8-15)

Aztán így szólt Isten Noéhoz és fiaihoz, akik vele voltak: „Nézzétek, szövetséget kötök veletek, s utánatok utódaitokkal és minden élőlénnyel, amely veletek van: a madarakkal, a háziállatokkal, s az összes mezei vaddal, mindennel, ami kijött a bárkából, a föld minden állatával. Megkötöm veletek szövetségem, többé nem törlök el minden lényt a földről vízözönnel, és nem jön olyan áradat, amely elpusztítja a földet.”

Aztán így szólt Isten: „Ez legyen jele a szövetségnek, amely fennáll köztem és köztetek, meg a veletek levő minden élőlény között minden nemzedékre: szivárványt helyezek a felhőkbe: ez legyen a szövetség jele köztem és a föld között. Ha összegyűjtöm a föld felett a felhőket és a szivárvány megjelenik a felhőkön, akkor megemlékezem szövetségemről, ami fennáll köztem és köztetek, meg minden élőlény és test között. A víz nem válik többé vízözönné, hogy minden lényt elpusztítson. Ha a szivárvány megjelenik a felhőkön, látni fogom, és megemlékezem az örök szövetségről, amely fennáll Isten és minden élőlény meg minden test között a földön.”

Szentlecke Szent Péter apostol első leveléből

(1Pét 3,18-22)

Mert Krisztus is meghalt egyszer a bűnökért, az Igaza bűnösökért, hogy az Istenhez vezessen minket. A test szerint ugyan megölték, de a lélek szerint életre kelt. Így ment el a börtönben sínylődő lelkekhez is, és hírt vitt nekik. Ezek egykor engedetlenek voltak, amikor Noé idejében az Isten türelmesen várt, amíg a bárka elkészült, amelyben csak néhányan, mindössze nyolcan menekültek meg, épp a víz által.

Az előképnek megfelelően most titeket is ugyanígy megment a keresztség, hiszen az nem a test szennyének a lemosása, hanem könyörgés az Istenhez, hogy adjon tiszta lelkiismeretet Jézus Krisztus feltámadása által, aki azután, hogy az angyalok, hatalmasságok és erősségek uralma alá kerültek, fölment a mennybe, és az Isten jobbján foglal helyet.

Evangélium Szent Márk könyvéből

(Mk 1,12-15)

Abban az időben Jézust a Lélek arra ösztönözte, hogy menjen ki a pusztába. Negyven napig kinn maradt a pusztában, közben megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, de angyalok szolgáltak neki.

János elfogatása után Jézus Galileába ment, s ott hirdette az Isten evangéliumát és mondta: „Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.”

Az Örömhír vonzásában

Megkezdődött a nagyböjt, az egyház felkészülése húsvétra. Nagyböjt első vasárnapjának miseszövegei mégsem tartalmaznak semmilyen dörgedelmes fenyegetést, szigorú felszólítást a böjtre. Ellenkezőleg: a szabadulás ígéretét. Jézus szava szólít mindnyájunkat: „Térjetek meg, és higgyetek az Evangéliumban!”

Jézus böjtje

Jézus negyven napos böjttel készül fel nyilvános működésére: arra, hogy hirdesse az Evangéliumot, azt az Örömhírt, amely az egész – az ideáti és az odaáti – világ számára szól. Előtte azonban visszavonul a pusztába. „A Lélek vitte ki Jézust a pusztába.” Jézus egész élete a Szentlélek irányítása alatt áll, halálát is az Atya iránti engedelmességből szenvedi el. „Ételem az ő akaratának teljesítése, hogy a művet véghezvihessem” (Jn 4,34).

Mi, emberek terveket szövögetünk fiatal korunkban: hogyan is rendezzük el, építsük fel az életünket, hogyan valósítsuk meg az álmainkat, a vágyainkat. Jézus, amikor előre tekint az életébe vagy amikor konkrét döntések elé kerül, akkor az Atyára figyel: mit kíván tőle a Lélek? Egészen átengedi életét az Atyának, egészen átadja magát a Léleknek.

Jézus negyven napot tölt el a pusztában. Földi táplálék és társaság nélkül. Emberi szempontból egészen kiüresedik, teljesen egyedül marad, hogy egészen betölthesse őt a Lélek, s aztán hatékonyan hirdethesse majd az Isten országának közelségét. A böjtölő Krisztus vadállatok között él, és angyalok szolgálnak neki: testi veszedelmek és természetfölötti oltalom veszi körül. Megfosztódik a szokásos emberi világtól, s megnyílik előtte a kozmosz tágassága, amelyet meg kell mentenie, s visszaadnia a Teremtő Istennek.

A szövetség jele

A két első olvasmány Noéról s Istennek vele kötött szövetségéről szól. A Vízözön előtt „eláradt a gonoszság a földön”. Csak Noé és családja menekül meg. Arra nem kapunk garanciát, hogy az ezután élő emberek mind megjavulnak, s ezután nem vétkeznek többé. Az Úr mégis szövetséget köt Noéval. Ígéretet tesz arra, hogy nem engedi többé érvényre jutni a puszta igazságosságot, a bűnt irgalmatlanul megtorló büntetést. A harag viharja elmúlt, és kisüt Isten irgalmának napja. Bármit tegyen is az ember, Isten mindig irgalmas szeretettel fordul hozzá.

Amikor pedig nyilvánvalóvá válik, hogy az ember képtelen a tartós és teljes szeretetkapcsolatot megőrizni Istennel, ő maga siet segítségünkre: a prófétákon keresztül új szövetséget ígér, s a kőszívű emberbe érző, szerető szívet ad: saját Lelkét küldi el, hogy átlelkesítse az embert.

Amiről a próféták jövendöltek, az Jézusban vált valósággá: benne „betelt az idő”.

Istenhez vezető utunk

„Én vagyok az út”, mondta magáról Jézus. „Krisztus meghalt egyszer a bűnökért, az Igaz a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen minket”, mondja róla Szent Péter levele. Megváltásunk egész drámáját felvillantja ez a mondat annak kibontakozásával együtt. Az Igaz halt meg a bűnösökért. A földi igazságosság akkor érvényesül, ha a bűnös meglakol vétkéért. Szétesik az az államrend, amelyben szabadon lehet garázdálkodni, amelyben igen csekély az esélye annak, hogy a nyilvános bűntények elkövetőit kézre kerítik, s el is ítélik tettükért. Manapság növekvő aggodalommal figyeljük a közrend és a közbiztonság romlását, amely immár a jogállamiságot sodorja veszélybe.

Jézus azonban egy másik világ lehetőségét nyitja meg. Ebben a világban az irgalom borítja be az igazságosságot, a szeretet a kötelességet. Isten megváltott világában nem pusztán a rendfenntartás a cél, hanem egymás kölcsönös segítése .a szeretetben. A cél nem csupán az, hogy az emberek ne bántsák egymást, hanem hogy szeretettel, szolgálatkészen forduljanak oda egymáshoz. Nem csupán a félelem nélküli élet, hanem a szeretetben való boldogság a cél.

Ennek alapját Krisztus vetette meg. Aki nyomába szegődik, az részesedik az általa felkínált üdvösségben: „Térjetek meg, és higgyetek az Evangéliumban!”

A hét napjainak üzenetei:

Február 19.

Hétfő

Lev 19,1-2.11-18

Mt 25,31-46

 

Köznap

Február 20.

Kedd

Iz 55,10-11

Mt 6,7-15

 

Köznap

Február 21.

Szerda

Jón 3,1-10

Lk 11,29-31

 

Köznap

Február 22.

Csütörtök

1Pét 5,1-4

Mt 16,13-19

 

Szent Péter apostol székfoglalása

Február 23.

Péntek

Ez 18,21-28

Mt 5,20-26

 

Köznap

Február 24.

Szombat

ApCsel 1,15-17.20-26

Jn 15,9-17

 

Szent Mátyás apostol


A Törökbálinti Harangszót szerkeszti: Turai István.

 

Szentmisék rendje templomunkban:

cím: Pelsőczy Ferenc u. (Művelődési Házzal szemben)

hétköznap szentmise: reggel 7:00, csütörtök reggel 6:00

vasárnap: 7:30, 10:00; 18 órakor

gyóntatás: vasárnap: 7-7:30; 17:30-18

 Minden hónap első vasárnapján 16:45-től 17:45-ig elmélkedős -énekes, és minden pénteken 16 -20 óráig csendes szentségimádást tartunk!

oltáriszentség

A szentmiséről

itt olvashat:katt ide

Elérhetőségek

Plébánia
Címünk:
Munkácsy M. u. 78.
Telefon: 23/336-005
Irodai fogadóórák:
minden hétköznap 16-18 óra között

1%

Kérjük testvéreinket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák egyházunkat.

A Katolikus Egyház technikai száma: 0011.

A Szeretet Földje Közhasznú Alapítványadószám: 18684319-1-13

PELSŐCZY FERENC ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18724525-1-13
Budapest Bank 10101391-
63318300-01003008

Pelsőczy Ferenc

Dr. PELSŐCZY FERENC
c. prépost, plébános
(1916-1995)

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com