Keresés

Névnapok -  tegnap: Izabella, Dalma ma: Jenő holnap: Örs, Stella holnapután: Örkény, Henrik, Roland

BejelentkezésTemplomunkról

Itt olvashat

Kápolnák

története

Keresztek és szobrok Törökbálinton

Itt olvashat róla

Kálvária

története

Naptár

previous month Július 2020 next month
H K Sz Cs P Sz V
week 27 1 2 3 4 5
week 28 6 7 8 9 10 11 12
week 29 13 14 15 16 17 18 19
week 30 20 21 22 23 24 25 26
week 31 27 28 29 30 31

látogatók

Oldalainkat 187 vendég böngészi
Harangszó február 18-án PDF Nyomtatás E-mail
2018. február 17. szombat, 22:25

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2018. február 18. Nagyböjt 1. vasárnapja

„Térjetek meg, és higgyetek az Evangéliumban!”

Plébániánk hírei

  1. A hétköznapi szentmisék reggel 7 órakor kezdődnek, kivéve a csütörtöki napon, amikor reggel 6 órakor. A vasárnapi misék rendje: reggel ½ 8-kor, délelőtt 10 órakor és este 6 órakor.
  2. Hamvazószerdán elkezdődött a nagyböjt. Ne feledkezzünk meg a húsvéti szentgyónásról, szentáldozásról. Tudjuk, hogy az Egyház parancsa értelmében egy évben egyszer, a húsvéti időben halálos bűn terhe alatt kötelező a szentgyónás és szentáldozás. A húsvéti idő hamvazószerdától Szentháromság vasárnapjáig tart. Végezzük el tehát szentgyónásunkat, szentáldozásunkat!
  3. Nagyböjt péntekjein kötelező a hústól való megtartóztatás 14 éves kortól egészen a halálig, és azt nem válthatjuk át más önmegtagadásra, imára vagy jócselekedetre, mint az év többi péntekjén.
  4. Ma a szentmisék után a hamvazás szentelményét szolgáltatjuk ki azoknak, akik hamvazószerdán nem tudtak hamvazkodni.
  5. Nagyböjt idején tartózkodjunk a zajos mulatságoktól.
  6. Ma délután ½ 5-kor folytatódik a szentségimádás iskola a templomban.
  7. Szerdán este 6 órakor keresztúti ájtatosságot tartunk a templomban.
  8. Jövő vasárnap országos gyűjtést tartunk a katolikus iskolák javára. Lehetőségeink szerint támogassuk a katolikus oktatás és nevelés ügyét!
  9. Felhívjuk testvéreink figyelmét arra, hogy lehetőségünk van személyi jövedelemadónk 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára felajánlani. A nyilatkozaton elég az egyház technikai számát feltüntetni, ami: 0011. Azt is jelezzük, hogy aki a Törökbálinti Egyházközség céljaira szeretné felajánlani személyi jövedelemadója 1%-át, az megteheti, ha a Pelsőczy Ferenc Alapítvány adószámát 18724525-1-13 jelöli meg.

 
pusztában

Olvasmány a Teremtés könyvéből

(Ter 9, 8-15)

Aztán így szólt Isten Noéhoz és fiaihoz, akik vele voltak: „Nézzétek, szövetséget kötök veletek, s utánatok utódaitokkal és minden élőlénnyel, amely veletek van: a madarakkal, a háziállatokkal, s az összes mezei vaddal, mindennel, ami kijött a bárkából, a föld minden állatával. Megkötöm veletek szövetségem, többé nem törlök el minden lényt a földről vízözönnel, és nem jön olyan áradat, amely elpusztítja a földet.”

Aztán így szólt Isten: „Ez legyen jele a szövetségnek, amely fennáll köztem és köztetek, meg a veletek levő minden élőlény között minden nemzedékre: szivárványt helyezek a felhőkbe: ez legyen a szövetség jele köztem és a föld között. Ha összegyűjtöm a föld felett a felhőket és a szivárvány megjelenik a felhőkön, akkor megemlékezem szövetségemről, ami fennáll köztem és köztetek, meg minden élőlény és test között. A víz nem válik többé vízözönné, hogy minden lényt elpusztítson. Ha a szivárvány megjelenik a felhőkön, látni fogom, és megemlékezem az örök szövetségről, amely fennáll Isten és minden élőlény meg minden test között a földön.”

Szentlecke Szent Péter apostol első leveléből

(1Pét 3,18-22)

Mert Krisztus is meghalt egyszer a bűnökért, az Igaza bűnösökért, hogy az Istenhez vezessen minket. A test szerint ugyan megölték, de a lélek szerint életre kelt. Így ment el a börtönben sínylődő lelkekhez is, és hírt vitt nekik. Ezek egykor engedetlenek voltak, amikor Noé idejében az Isten türelmesen várt, amíg a bárka elkészült, amelyben csak néhányan, mindössze nyolcan menekültek meg, épp a víz által.

Az előképnek megfelelően most titeket is ugyanígy megment a keresztség, hiszen az nem a test szennyének a lemosása, hanem könyörgés az Istenhez, hogy adjon tiszta lelkiismeretet Jézus Krisztus feltámadása által, aki azután, hogy az angyalok, hatalmasságok és erősségek uralma alá kerültek, fölment a mennybe, és az Isten jobbján foglal helyet.

Evangélium Szent Márk könyvéből

(Mk 1,12-15)

Abban az időben Jézust a Lélek arra ösztönözte, hogy menjen ki a pusztába. Negyven napig kinn maradt a pusztában, közben megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, de angyalok szolgáltak neki.

János elfogatása után Jézus Galileába ment, s ott hirdette az Isten evangéliumát és mondta: „Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.”

Az Örömhír vonzásában

Megkezdődött a nagyböjt, az egyház felkészülése húsvétra. Nagyböjt első vasárnapjának miseszövegei mégsem tartalmaznak semmilyen dörgedelmes fenyegetést, szigorú felszólítást a böjtre. Ellenkezőleg: a szabadulás ígéretét. Jézus szava szólít mindnyájunkat: „Térjetek meg, és higgyetek az Evangéliumban!”

Jézus böjtje

Jézus negyven napos böjttel készül fel nyilvános működésére: arra, hogy hirdesse az Evangéliumot, azt az Örömhírt, amely az egész – az ideáti és az odaáti – világ számára szól. Előtte azonban visszavonul a pusztába. „A Lélek vitte ki Jézust a pusztába.” Jézus egész élete a Szentlélek irányítása alatt áll, halálát is az Atya iránti engedelmességből szenvedi el. „Ételem az ő akaratának teljesítése, hogy a művet véghezvihessem” (Jn 4,34).

Mi, emberek terveket szövögetünk fiatal korunkban: hogyan is rendezzük el, építsük fel az életünket, hogyan valósítsuk meg az álmainkat, a vágyainkat. Jézus, amikor előre tekint az életébe vagy amikor konkrét döntések elé kerül, akkor az Atyára figyel: mit kíván tőle a Lélek? Egészen átengedi életét az Atyának, egészen átadja magát a Léleknek.

Jézus negyven napot tölt el a pusztában. Földi táplálék és társaság nélkül. Emberi szempontból egészen kiüresedik, teljesen egyedül marad, hogy egészen betölthesse őt a Lélek, s aztán hatékonyan hirdethesse majd az Isten országának közelségét. A böjtölő Krisztus vadállatok között él, és angyalok szolgálnak neki: testi veszedelmek és természetfölötti oltalom veszi körül. Megfosztódik a szokásos emberi világtól, s megnyílik előtte a kozmosz tágassága, amelyet meg kell mentenie, s visszaadnia a Teremtő Istennek.

A szövetség jele

A két első olvasmány Noéról s Istennek vele kötött szövetségéről szól. A Vízözön előtt „eláradt a gonoszság a földön”. Csak Noé és családja menekül meg. Arra nem kapunk garanciát, hogy az ezután élő emberek mind megjavulnak, s ezután nem vétkeznek többé. Az Úr mégis szövetséget köt Noéval. Ígéretet tesz arra, hogy nem engedi többé érvényre jutni a puszta igazságosságot, a bűnt irgalmatlanul megtorló büntetést. A harag viharja elmúlt, és kisüt Isten irgalmának napja. Bármit tegyen is az ember, Isten mindig irgalmas szeretettel fordul hozzá.

Amikor pedig nyilvánvalóvá válik, hogy az ember képtelen a tartós és teljes szeretetkapcsolatot megőrizni Istennel, ő maga siet segítségünkre: a prófétákon keresztül új szövetséget ígér, s a kőszívű emberbe érző, szerető szívet ad: saját Lelkét küldi el, hogy átlelkesítse az embert.

Amiről a próféták jövendöltek, az Jézusban vált valósággá: benne „betelt az idő”.

Istenhez vezető utunk

„Én vagyok az út”, mondta magáról Jézus. „Krisztus meghalt egyszer a bűnökért, az Igaz a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen minket”, mondja róla Szent Péter levele. Megváltásunk egész drámáját felvillantja ez a mondat annak kibontakozásával együtt. Az Igaz halt meg a bűnösökért. A földi igazságosság akkor érvényesül, ha a bűnös meglakol vétkéért. Szétesik az az államrend, amelyben szabadon lehet garázdálkodni, amelyben igen csekély az esélye annak, hogy a nyilvános bűntények elkövetőit kézre kerítik, s el is ítélik tettükért. Manapság növekvő aggodalommal figyeljük a közrend és a közbiztonság romlását, amely immár a jogállamiságot sodorja veszélybe.

Jézus azonban egy másik világ lehetőségét nyitja meg. Ebben a világban az irgalom borítja be az igazságosságot, a szeretet a kötelességet. Isten megváltott világában nem pusztán a rendfenntartás a cél, hanem egymás kölcsönös segítése .a szeretetben. A cél nem csupán az, hogy az emberek ne bántsák egymást, hanem hogy szeretettel, szolgálatkészen forduljanak oda egymáshoz. Nem csupán a félelem nélküli élet, hanem a szeretetben való boldogság a cél.

Ennek alapját Krisztus vetette meg. Aki nyomába szegődik, az részesedik az általa felkínált üdvösségben: „Térjetek meg, és higgyetek az Evangéliumban!”

A hét napjainak üzenetei:

Február 19.

Hétfő

Lev 19,1-2.11-18

Mt 25,31-46

 

Köznap

Február 20.

Kedd

Iz 55,10-11

Mt 6,7-15

 

Köznap

Február 21.

Szerda

Jón 3,1-10

Lk 11,29-31

 

Köznap

Február 22.

Csütörtök

1Pét 5,1-4

Mt 16,13-19

 

Szent Péter apostol székfoglalása

Február 23.

Péntek

Ez 18,21-28

Mt 5,20-26

 

Köznap

Február 24.

Szombat

ApCsel 1,15-17.20-26

Jn 15,9-17

 

Szent Mátyás apostol


A Törökbálinti Harangszót szerkeszti: Turai István.

 

Szentmisék rendje templomunkban:

cím: Pelsőczy Ferenc u. (Művelődési Házzal szemben)

hétköznap szentmise: reggel 7:00, csütörtök reggel 6:00

vasárnap: 7:30, 10:00; 18 órakor

gyóntatás: vasárnap: 7-7:30; 17:30-18

 Minden hónap első vasárnapján 16:45-től 17:45-ig elmélkedős -énekes, és minden pénteken 16 -20 óráig csendes szentségimádást tartunk!

oltáriszentség

A szentmiséről

itt olvashat:katt ide

Elérhetőségek

Plébánia
Címünk:
Munkácsy M. u. 78.
Telefon: 23/336-005
Irodai fogadóórák:
minden hétköznap 16-18 óra között

1%

Kérjük testvéreinket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák egyházunkat.

A Katolikus Egyház technikai száma: 0011.

A Szeretet Földje Közhasznú Alapítványadószám: 18684319-1-13

PELSŐCZY FERENC ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18724525-1-13
Budapest Bank 10101391-
63318300-01003008

Pelsőczy Ferenc

Dr. PELSŐCZY FERENC
c. prépost, plébános
(1916-1995)

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com